Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

ANTIBIOTICA

GEBRUIK ZE GOED
EN ENKEL ALS HET MOET!

Verkeerd gebruik van antibiotica maakt bacteriën resistent.
Ernstige ziektes kunnen dan niet meer goed behandeld worden.
Zorg er mee voor dat onze antibiotica nog werken als we ze echt nodig hebben!
Word ook Antibiotic Guardian

Home